Oberoende och certifierat kontrollansvar – Läs mer nedan!

Vi har samarbetat med:

Välkommen till vår sida!

member

Enligt nya plan- och bygglagen (2010:900) som trädde i kraft 2011-05-02, krävs en certifierad kontrollansvarig vid alla bygglov.Vi erbjuder:


• Oberoende, certifierat kontrollansvar och rätt kompetens för uppdraget
• Ansvarsförsäkring och fasta priser
• Upprättande av kontrollplan och deltagande vid tekniskt samråd
• Arbetsplatsbesök under projektets gång och deltagande vid slutbesiktning
• Sammanställning av dokument inför slutsamråd

Vi erbjuder dessutom sammanställning av handlingar inför ansökan om bygglov, byggledning/rådgivning i byggtekniska frågor, upprättande av arbetsmiljöplan samt mallar för egenkontroller till era entreprenörer vid behov.

Certifikat

SWEDCERT Certifikatnummer 3483

Certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen (2010:900)
Behörighetsnivå K.
Klicka här för att se hela certifikatet!

PROJEKT

Här följer ett urval av projekt vi varit delaktiga i.

  • Göteborg

  • Göteborg

  • Bohus

  • Bohus

  • Göteborg

  • Göteborg

  • Göteborg

  • Göteborg

  • Mölnlycke

KONTAKT

Skicka ett meddelande!

Kontakta oss

Olof Ivarsson Byggkonsult AB Lilletummeliden 15423 41 Torslanda


Telefon: +46 (0)725-25 05 10

olof@oibyggkonsult.se

Olof Ivarsson på LinkedIn